آن جایِ دیگر

  • روشنا
  • چهارشنبه ۲ خرداد ۹۷
  • ۲۳:۴۱

دوستان عزیزی که می‌خواهید بدانید کجا می‌نویسم... لطفاً به صورت غیر ناشناس یا فقط با گذاشتن راهی برای جواب دادن توی تماس با ما کامنت بگذارید. این‌طوری نمی‌شود...

...

  • روشنا
  • دوشنبه ۱۲ تیر ۹۶
  • ۲۲:۲۸
دریافت
ما، همان رانده گانیم
از هر جا
و هر کس