سخت شده

  • روشنا
  • سه شنبه ۶ تیر ۹۶
  • ۲۲:۵۶

داستان خیلی پیچیده شده. عادت و تعهد با هم دهن به دهن می ذارن و اون میل وحشی تنوع طلب از حاشیه ی بحثاشون برای رسیدن به مقاصدش تقلا می کنه اما چیز خوبی گیرش نمیاد.

سخته. واقعاً سخت تر از همیشه شده آدم بودن تو این بازی. وقتی ورع می کنی، مشکوکی به ریاضت و بی تعادلی. وقتی کاری که دلت می خواد می کنی دو دلی که نکنه به کسی غیر خودتم ظلم می کنی. وقتی خوبی، از فکر ریا و عُجب و از تمنای خلوص دق می کنی.

خسته ترین دعای این روزای منه ؛ الهی الهِمنی التّقوا 


- این فعل شدید الهام کردن... 

بگو چی می خواستی بگی

  • روشنا
  • سه شنبه ۶ تیر ۹۶
  • ۲۲:۴۸
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
ما، همان رانده گانیم
از هر جا
و هر کس